febi обезбедува една од најшироките палети на управување и суспензија со повеќе од 10.000 артикли за да ги опфати сите популарни типови возила од Европа и Азија. Покрај тоа, поради пристапот „Брз на пазарот“, febi одржува постојано истражување и развој за да се осигура дека ги обезбедува вистинските делови во вистинско време.