Spoločnosť bilstein group Engineering, náš interný výrobný závod, využíva svoje odborné znalosti a špičkové strojné vybavenie na výrobu vybraných komponentov riadenia a zavesenia. Firma febi je všeobecne uznávaná pre správne know-how a výrobné kompetencie.