bilstein group Engineering, objekti ynë prodhues në shtëpi, përdorin ekspertizën e tyre dhe makineritë me cilësi të lartë për të prodhuar përbërës të zgjedhur drejtues dhe pezullues. febi njihet gjerësisht për aftësinë dhe njohuritë e duhura të prodhimit.