Me më shumë se 2,750 drejtues dhe pezullim ProKits në gamë, febi ofron një zgjidhje novatore dhe të përshtatur. Duke siguruar komplete të cilat përfshijnë të gjitha pjesët e nevojshme (p.sh. kushinetat e krahut të kontrollit, kllapat e montimit, nyjet e topit, rondele të kyçeve të sustave) për riparime të shpejta dhe efikase, punëtoritë do të kursejnë kohë dhe para.