Sa više od 2.750 Prokit setova za upravljanje i vješanje, febi nudi inovativno i prilagođeno rješenje. Pružanjem setova koji uključuju sve potrebne dijelove( npr. ležajevi vođice točka , nosači, kugle, elastična podloška) za brze i efikasne popravke, servisi će uštedjeti i vrijeme i novac.