Sa više od 2.750 Prokit setova za upravljanje i oslanjanje, febi nudi inovativno i prilagođeno rešenje. Pružanjem setova koji uključuju sve potrebne delove( npr. ležajevi vođice točka , nosači, sferni zglobovi, elastična podloška) za brze i efikasne popravke, servisi će uštedeti i vreme i novac.