Pjesët e drejtimit nga febi përputhen saktësisht me specifikimet OE pa asnjë modifikim në modelin e synuar dhe origjinal. Kjo siguron që produktet febi janë saktësisht të krijuara nga prodhuesi i automjetit, duke siguruar një nivel të plotë komoditeti dhe sigurie për pronarin e automjetit.