Управувачките делови од febi прецизно се совпаѓаат со спецификацијата ОЕ без никакви измени на наменетиот и оригинален дизајн. Ова гарантира дека производите на febi се токму онака како што се создадени од производителот на возилото, обезбедувајќи целосно ниво на удобност и безбедност за сопственикот на возилото.